terästä
Uutinen

Terästuotannon päästöt kuriin teknologian avulla – laaja EU-hanke käynnistyy

31.8.2020 klo 15.46
Euroopan terästeollisuuden ja EU-komission yhteinen Clean Steel -kumppanuushanke pyrkii ratkaisemaan keskeisiä tutkimuksen ja tuotekehityksen haasteita ja tekemään EU:n terästuotannosta ilmastoneutraalia. 

Terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä alentamaan pyrkivän Clean steel -kumppanuuden tavoitteena on paitsi kehittää vähähiiliteknologioita myös huolehtia terästeollisuuden kilpailukyvystä. Suomalainen terästeollisuus on jo nyt maailman vähäpäästöisintä, ja Clean Steel tarjoaa mahdollisuuden vähentää edelleen päästöjä kilpailukykyä unohtamatta. Kumppanuuden suunnitellaan kuuluvan jatkossa myös laajaan Horizon Europe -rahoitusohjelmaan.

Clean steel -kumppanuuden tavoitteena on muun muassa käynnistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita, koordinoida tki-toimintaa ja poistaa pullonkaulat siirtymisessä eri teknologioiden pilotoinnista käyttöönottovaiheeseen.

Kumppanuushanke tukee EU:n laajempaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaa strategiaa. Komissio pitääkin Clean Steel -kumppanuutta yhtenä välineenä Euroopan Vihreän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kumppanuushanke toimii myös suunnannäyttäjänä ja katalysaattorina muiden strategisten teollisuusalojen vähähiilityölle.

Tavoitteet on asetettu korkealle: Vuoteen 2027 mennessä hankkeessa toteutetaan muun muassa vähintään kaksi projektia, jotka johtavat terästuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 50 prosentilla. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80–95 prosentilla ja saavuttaa tuotannon ilmastoneutraalius.

Lue lisää (pdf)