Diplomityön keskiössä suotaumien synnyt syvät

Marjut Hautamäki

Oulun yliopistossa konetekniikkaa opiskeleva Marjut Hautamäki alkoi viime syksynä etsiä itselleen diplomityöpaikkaa. Koronasta johtuen tilanne oli normaalia haasteellisempi ja diplomityöpaikkoja tarjolla normaalia vähemmän. Onneksi eräs professori antoi vinkkiä, että Ovakolla voisi olla mahdollista tehdä diplomityö ISA-projektissa, etenkin kun Marjutin opintosuunta on materiaalitekniikka. Niinpä hän hakeutui Ovakon Imatran terästehtaalle ja ryhtyi tutkimaan teräksen suotaumien syntyjä syviä.

Marjut tutkii diplomityössään lämpökäsittelyiden vaikutuksia nuorrutusterästen suotaumarakenteeseen.

– Suotauma tarkoittaa jähmettymisen yhteydessä teräkseen muodostuvia seosainepitoisuuseroja. Suotauma esiintyy tyypillisesti valssatussa teräksessä nauhamaisena rakenteena, jolloin ominaisuudet vaihtelevat eri paksuusosissa. Nauhamaisuus vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin esimerkiksi aiheuttaen karkenevuuseroja sekä kovuus- ja lujuushajontaa. Työssäni tutkin erilaisten lämpökäsittelyparametrien vaikutusta nauhamaisuuteen, kertoo Marjut diplomityön aiheestaan.

Marjutin on tarkoitus saada diplomityö valmiiksi kesällä 2021 ja sen myötä valmistua diplomi-insinööriksi. Diplomityöllä on ohjaaja niin yliopistolla kuin Ovakollakin.

– Saamallani ohjauksella on iso merkitys työn etenemisen kannalta. Keskustelen viikoittain kokeneempien teräsosaajien kanssa diplomityöstäni ja pureudumme ongelmakohtiin heti. Tällä ehkäistään tehokkaasti sitä, ettei työssäni eteen tulevat mahdolliset haasteet hidasta liikaa työn etenemistä. Keskustelut ja ajatusten vaihto eri näkökulmista on ollut hyvin antoisaa ja ajatuksia herättävää diplomityötäni ajatellen.

Palkallisen diplomityön tekeminen yrityksessä on tietenkin iso etu opiskelijalle, mutta sen lisäksi työn kautta saa arvokasta työkokemusta.

– Olen diplomityöaikani määräaikaisessa työsuhteessa. Se, että voi omalla osaamisellaan yrittää saada esimerkiksi jonkin yrityksen konkreettisen ongelman ratkaistua, motivoi erittäin paljon. Lisäksi diplomityö on aina hyvä työnäyte tulevalle työuralle.

 

Teksti ja kuva: Ovako