Vaikuttamisen painopisteet

suunta ja painopisteet

• Metallien jalostuksen huippuosaamisen kehittäminen Suomessa ja uusien osaajien innostaminen alalle.
• Muuttaa ilmastopolitiikan vaikutukset myönteisiksi Suomessa tapahtuvalle tuotannolle.
• Varmistaa kohtuuhintaisen sähkön saatavuus.

Osaamisen taso ja osaajien saatavuus

• Kehitetään Metallinjalostajien rahaston toimintaa.
• Parannetaan alan koulutuksen vetovoimaa.
• Tuetaan metallien jalostuksen tutkimushankkeiden menestymistä strategisen huippuosaamisen keskittymissä.

Ilmastopolitiikan vaikutukset myönteiseksi
• Vaikutetaan siihen, että kansainvälisestä ilmastosopimuksesta tulee aidosti vaikuttava ja globaalisti kattava.
• Edistetään päästöoikeuksien jakamista energiaintensiivisille aloille tehokkuusperusteisesti siten, että kannusteet päästöjen vähentämiseen ovat selkeät.
• Huolehditaan siitä, että EU:n päästökauppajärjestelmän mahdollistama sähkön hinnan nousun kansallinen kompensointi yrityksille ei vääristä kilpailua sisämarkkinoilla.

Sähkön hinta ja saatavuus
• Vaikutetaan siihen, että kaavailtu teollisuuden sähköveron korotus perutaan.
• Edistetään kehitetyn sähkömarkkinamallin käyttöönottoa.