Metallinjalostajat ry 40 vuotta

Juhlabanneri_1240px_06.png
Metallinjalostajat ry huolehtii siitä, että metallien jalostuksella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa.

Metallinjalostajat ry perustettiin 7.3.1979. Metallinjalostusyritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Metalleja tarvitaan myös ympäristösyistä. Tuuli- ja aurinkovoimaloissa käytetään erikoisterästä, suprajohtimissa kuparia, polttokennoissa platinaa ja aurinkopaneeleissa hopeaa. Harvinaisia maametalleja tarvitaan hiilidioksidin talteenottolaitoksiin (CCS), led-valoihin ja turbiineihin. Ruostumattoman ja erikoislujien hiiliterästen käyttö ajoneuvoissa vähentää ajoneuvon painoa ja energiankulutusta. Samalla ajoneuvon turvallisuus paranee ja päästöt pienenevät. Rakennuksissa teräs mahdollistaa entistä kestävämmät ja pitkäikäisemmät rakenteet. Metalleja voidaan kierrättää loputtomasti. Teräs ja kupari ovat maailman kierrätetyimpiä materiaaleja.

EU:n terästeollisuus on pienentänyt hiilidioksidipäästöjään 50 prosentilla reilussa 50 vuodessa. Työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu sekä käytännössä että useissa eri tutkimusprojekteissa. Innovaatioiden kehittäminen on yrityksille riskialtista. Tämän vuoksi myös poliittisten päätösten tulee edistää tutkimusta ja tuotekehitystä.

Metallituotteiden markkinat ovat globaalit. Tasapuolinen toimintaympäristö verrattuna pääkilpailijoihin on kestävän tulevaisuuden perusta.