Opiskelijakillat

0006gm2d.jpg
Opiskelijakillat tarjoavat tukea ja yhteistä tekemistä. Tekniikan opiskelijan eli teekkarin arki koostuu koulun ohella monenlaisesta tekemisestä. Killat pitävät huolen uusien opiskelijoiden kotiutumisesta ja viihtyvyydestä uudessa opinahjossa. Killat ja ammattiainekerhot järjestävät ekskursioita yritysmaailmaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lue mitä kaikkea materiaalitekniikan ja prosessitekniikan killat tarjoavat Aalto-yliopistossa, LUT:ssa, Oulun yliopistossa ja TUT:ssa. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa - muulloinkin kuin vappuna, jolloin ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat teekkarilakkinsa.

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa Vuorimieskilta on materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Koneenrakennuskilta on konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.

Oulun yliopiston Prosessikilta toimii prosessitekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Tampereen yliopiston Materiaali-insinöörikilta edistää materiaalitekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa.