Päästöt ilmaan ja veteen

ympäristötyö

Metallien jalostajat tarvitsevat prosesseissa käytettävien korkeiden lämpötilojen takia jäähdytystarkoituksiin suuria määriä vettä. Osa vedestä kiertää suljetuissa putkistoissa laitteiden ja erikoispuhtaan kiertoveden jäähdyttämiseksi. Veteen ei tule epäpuhtauksia, se vain lämpenee ja voidaan laskea sellaisenaan takaisin vesistöön. Osa vedestä käytetään avoimina suihkuina laitteistojen ja kuuman metallin jäähdyttämiseen. Tämä vesi puhdistetaan ennen vesistöön laskemista tai uudelleen käyttöä.

Ilmansuojelu on toinen alue, johon metallien jalostusyritykset kiinnittävät suurta huomiota. Tehtaiden yhteinen ongelma on ilmaan karkaava, tehtaiden lähiympäristöön laskeutuva pöly. Monissa prosessivaiheissa poistuu kaasujen mukana hienojakoista pölyä ja se leviää ympäristöön, ellei käytetä tehokkaita puhdistuslaitteita. Esimerkiksi terästeollisuudessa pölyn pääaine, rautaoksidi, joka on peräisin malmista tai sulasta teräksestä valmistuksen eri vaiheissa, on sinänsä vaaraton aine. Tämänkin pölyn talteenotto pyritään tekemään yhä tehokkaammin.