Kiertotalous

IMG_1847.JPG

Metallien kulutus kasvaa maailmassa joka vuosi. Vaikka metallien kierrätys toimii hyvin, eivät kierrätysmetallit riitä kattamaan kasvavaa kysyntää. Maailmassa vuosittain tuotettavan noin 1 300 milj. terästonnin valmistukseen käytetään runsaat 500 milj. tonnia kierrätysterästä. Kierrätysteräksen talteenotto, keräys, varastointi sekä uudelleenkäyttö on järjestetty hyvin toimivaksi. Käyttämällä kierrätysmetalleja malmin ohella säästetään huomattavasti raaka-aineita ja energiaa.

Suomessa teräksestä valmistetuista käytöstä poistetuista tuotteista yli 90 % saadaan kiertoon terästeollisuuden raaka-aineeksi. Kaikesta tähän asti maailmassa tuotetusta kuparista kiertää edelleen 80 %.