Raahen terästä
Uutinen

Eurooppalaiset terästeollisuuden työntekijä- ja työnantajajärjestöt yksimielisiä: kiireellisiä toimia tarvitaan Euroopan terästuotannon ja työpaikkojen turvaamiseksi

Euroopan terästuottajien (EUROFER) ja työntekijöiden (IndustryAll) keskusjärjestöt käsittelivät alan kriisiä kokouksessaan viime perjantaina 14.10.2022. Kokouksen tuloksena syntyi yhteinen julkilausuma, jossa vaaditaan kiireellisiä toimenpiteitä teräsalan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työpaikkojen suojelemiseksi vallitsevassa energia- ja kustannuskriisissä.

Terästeollisuuden energiakustannukset ovat tällä hetkellä noin seitsenkertaiset kriisiä edeltäneeseen aikaan verrattuna. Lisäksi perinteisten raaka-aineiden, kuten rautamalmin, toimitukset Venäjältä ja Ukrainasta ovat massiivisesti vähentyneet tai pysähtyneet, mikä edellyttää hankintoja muista kohteista huomattavasti korkeammalla hinnalla.

Järjestöt vaativat muun muassa kaasun ja sähkön hinnannousun lyhytaikaista rajoittamista ja toimitusvarmuudesta huolehtimista. Lisäksi järjestöt pyytävät EU:ta harkitsemaan tuontia koskevia hätätoimenpiteitä, joissa otetaan huomioon globaalit energian hintaerot ja maailmalla vallitseva ylikapasiteetti.

Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana, painottaa nopeiden toimenpiteiden tarvetta. "Metallinjalostajat ovat avainasemassa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Nykyisen kustannuskriisin ei saa antaa vaarantaa tätä. Energiakustannuksemme ovat moninkertaiset verrattuna pääkilpailijamaihin ja emme pysty kilpailemaan halpatuonnin kanssa. Kilpailijamaiden kustannukset ovat selkeästi halvemmat esimerkiksi säädeltyjen sähkön hintojen takia, ja tästä syystä tarvitsemme pikaisia toimenpiteitä valtiovallan taholta energiahintojen kohtuullistamiseksi".

"Komission paljon puhutut ohjelmat jättävät ratkaisut markkinoiden kohtuullistamiseksi lopulta jäsenvaltioiden harteille, ja useat maat ovatkin ottaneet ohjat omiin käsiinsä asiantilan korjaamiseksi. Euroopassa on suljettu jo yli 15 terästehdasta ja lisää sulkemisia on tulossa. Lähivuosien työllisyyden ja velanmaksukyvyn kannalta toivomme välitöntä keskustelua päättäjien kanssa kaikista mahdollisista keinoista, jolla tilannetta voidaan helpottaa Suomessa", jatkaa Järvinen.
 

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen
toimitusjohtaja
Metallinjalostajat ry
p. 043 825 7642
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi