Suomi tarvitsee metallien jalostuksen kasvuohjelman

18.4.2016 klo 16.33

Suomi tarvitsee metallinjalostajille suunnatun kasvuohjelman, jolla taataan kohtuuhintaisen energian saanti, tasapuolisuus globaalissa ilmasto- ja kauppapolitiikassa, toimintavarmuus logistiikassa sekä huipputason osaamisen varmistaminen.

Metallinjalostajien visiona on olla osana Eurooppaan rakennettavaa kiertotaloutta ja tuottaa innovaatioita koko arvoketjulle kestävän kehityksen edistämiseksi. Metallien jalostus haluaa investoida Eurooppaan ja luoda talouden dynamiikkaa. Päästäkseen tähän metallinjalostusteollisuus tarvitsee tasaveroisen kilpailuasetelman globaaleilla markkinoilla ja pitkän ajan näkymän Euroopan toimintaympäristön kehittymiseen.

Kilpailukyvyn turvaaminen on välttämätöntä, jotta investoijat ovat valmiita panostamaan eurooppalaisen metallinjalostusteollisuuden kehittämiseen. Keskeisinä elementteinä ovat reilu kaupankäynti ja kilpailukykyinen EU. Erityisesti energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä kauppapolitiikkaa pitää pitkällä aikavälillä tarkastella eurooppalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta.

Suomi tarvitsee "Metallien jalostuksen kasvuohjelman", jolla suomalainen toimintaympäristö saadaan samalle viivalle kilpailijoidemme kanssa. Tämä tarkoittaa kohtuuhintaista energiaa, tasapuolisuuden takaamista globaalissa ilmasto- ja kauppapolitiikassa, toimintavarmaa logistiikkaa sekä huipputason osaamisen varmistamista. Hallituksen tulee nopeasti

- löytää keinot EU:n kauppapolitiikan parantamiseksi ja lisätä sen läpinäkyvyyttä, vaikuttavuutta ja nopeutta

- vaatia että Kiina noudattaa WTO-sopimuksessa sovittuja sääntöjä

- varmistaa riittävä tuki osaamisen ja huippututkimuksen säilymiseksi Suomessa

- ehkäistä Suomessa toimivien, maailman puhtaimpien ja tehokkaimpien tuotantolaitosten toiminnan supistuminen, kunnes tärkeimmät kilpailijamaat kattava ilmastosopimus saadaan aikaan.

SUURI TYÖLLISTÄJÄ

Metallien jalostus on Suomessa korkean osaamisen ala ja teollista selkärankaa n. 12 prosentin osuudellaan viennistä. Metallien jalostus työllistää Suomessa suoraan yli 15 000 huippuammattilaista.

Rakentaminen, meriteollisuus, kuljetusvälineteollisuus, erilaiset pienkoneet sekä elektroniikkateollisuus tarvitsevat jatkuvasti merkittäviä määriä korkeatasoisia ja ympäristöystävällisesti valmistettuja metallituotteita. Metallien jalostuksen arvoketju kaivosteollisuudesta aina kuluttajien käyttöön tuotettaviin lopputuotteisiin asti muodostaa kansantaloutemme kilpailukyvyn kannalta elintärkeän ja korvaamattoman osan.

Kun Aasian talouskasvun hidastuminen on vähentänyt metallien kysyntää globaalisti ja luonut mittavan ylitarjonnan maailmanmarkkinoille, eurooppalaisten tuottajien kilpailukyvystä huolehtiminen ja polkumyynnin estäminen tulisi olla jokaisen EU:n jäsenvaltion ykkösprioriteetti. Viimeaikaiset massiiviset terästehtaiden sulkemiset Isossa-Britanniassa osoittavat selkeästi, kuinka suurta ja usein korvaamatonta vahinkoa tehoton teollisuus- ja kauppapolitiikka aiheuttaa EU-maille.

Useimpien muistissa on vielä hyvin myös suomalaisen elektroniikkavalmistuksen ja kaivosteollisuuden alasajo. Kuviteltiin, että Suomessa ei tarvita perusteollisuutta ja voidaan keskittyä yksinomaan palveluiden tuottamiseen. Suomen nykyinen hälyttävän heikko talouskunto ja jälkeenjääneisyys muista EU-maista osoittavat, että palveluihin keskittyvä ja valmistavaa teollisuutta hylkivä politiikka ei toimi eikä Suomi pysty säilyttämään nykyistä elintasoaan ilman perusteollisuutta. Lisäksi on käynyt selväksi, että Suomen merkittävimmät kilpailijamaat eivät tyydy vain ”alhaisen jalostusasteen” teollisuuden kehittämiseen, vaan laajentavat systemaattisesti elinkeinorakennettaan juuri samaan suuntaan kuin Suomikin, eli tuotekehitykseen, palveluihin ja markkinointiin siten, että aina vain merkittävämpi osa arvoketjun toiminnoista siirtyy pois Suomesta.

Tänä vuonna Outokumpu Oyj:n Torniossa isännöimillä Metallienjalostuspäivillä teemana on "suomalaisen metallinjalostusklusterin tulevaisuudennäkymät". Metallienjalostuspäivät on alan korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja muiden sidosryhmien sekä teollisuuden välinen vuorovaikutustilaisuus, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen. toimitusjohtaja, Metallinjalostajat ry, p. 043 825 7642
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Metallinjalostajat ry on Suomessa toimivan, teräksiä ja muita metalleja valmistavan ja muokkaavan sekä niiden jalostukseen liittyviä teknologioita kehittävän ja markkinoivan teollisuuden toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää metallien jalostuksen toimintaedellytyksiä läheisessä yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Suomen metallien jalostajat toimivat avoimilla, globaaleilla markkinoilla kaikilla mantereilla. Toiminnassa korostuvat monipuolinen osaaminen ja innovatiivisuus. Metallien jalostusyritysten liikevaihto Suomessa on noin 10,1 mrd. euroa ja ne työllistävät Suomessa noin 15 100 henkilöä (2015). Jäsenyrityksiä on 7: Aurubis Finland Oy, Boliden (Boliden Harjavalta Oy ja Boliden Kokkola Oy), Norilsk Nickel (Norilsk Nickel Harjavalta Oy), Outokumpu-konserni, Outotec-konserni, Ovako (Ovako Imatra Oy Ab) ja SSAB.

- See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/suomi-tarvitsee…