Metallinjalostajien neuvottelukunnassa keskusteltiin metallurgian tutkimustilanteesta

12.4.2017 klo 13.45

Strategiset tutkimushankkeet ja innovaatiojärjestelmän uudistaminen puhuttivat Metallinjalostajien neuvottelukuntaa.

Perinteinen Metallinjalostajat ry:n neuvottelukunnan kokous järjestettiin huhtikuun alussa Etelärannassa. Neuvottelukunta on metallien jalostuksen neuvoa-antava ja tiedonvaihtofoorumi, joka osaltaan varmistaa metallien jalostusyritysten osaajien saatavuuden ja riittävän osaamisen tason alan opetusta ja tutkimusta tekevissä yliopistoissa, sekä huolehtii alan kansallisesta ja kansainvälisestä verkottumisesta. Neuvottelukunnan tavoitteena on toimia metallien jalostuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi, tiedon jakajana ja uuden käynnistäjänä sekä lisätä tutkimusyhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä.

[[{"fid":"179","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"480","width":"640","style":"width: 289px; height: 223px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Tilaisuuteen osallistui tiedeyliopistojen ylintä johtoa, TEKES:n johto sekä Suomen innovaatiopolitiikan uutta suuntaa rakentava elinkeino- ja innovaatio-osaston ylijohtaja Ilona Lundström. Metallinjalostajien hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Erkkilän avauspuheenvuoron jälkeen teknologiajohtaja Kari Knuutila Outoteciltä piti katsauksen metallinjalostuksen nykytilanteeseen. Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen kertoi Metallinjalostajien strategisten tutkimushankkeiden etenemisestä. Alustusten jälkeen seurasi vilkas ja rakentava keskustelu niin metallurgian tutkimustilanteesta Suomessa kuin valtion tulevasta roolista innovaatiorahoituksessa.

[[{"fid":"178","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"480","width":"640","style":"width: 262px; height: 210px; float: right;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Metallituotteiden käyttö rakentamisessa, liikenteessä sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden valmistuksessa mahdollistavat Suomen kestävän kehityksen jatkumisen.

Kari Knuutilan esitys