Metallienjalostusyritykset palkitsivat osaajiaan

Metallinjalostajan palkinnot luovutettiin kuudelle metallienjalostusyrityksissä toimivalle henkilölle metallien jalostuksen hyväksi tehdystä työstä. Palkintojen rahallinen arvo on yhteensä 60 000 euroa.

Palkinnon saajia yhdistää pitkä, yli 30 vuoden mittainen työura sekä tinkimätön ja määrätietoinen osaaminen. Palkintoon liittyvän rahapalkinnon suuruus on 10 000 euroa. Lisäksi kukin palkittu sai Pro Finlandia -palkitun kuvanveistäjä Toivo Jaatisen muotoileman pronssisen reliefin. 

Perusteluiden mukaan palkittuja yhdistää jatkuva halu uuden tiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, laaja-alainen asiantuntemus sekä vastuuntunto ja työhön sitoutuminen. Innovatiivisuus näkyy heidän työnsä kautta alan tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja toimintatapojen kehittämisessä. Nyt 15. kerran annetut palkinnot luovutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1980.

Metallinjalostajan palkinnot saivat: käyttöinsinööri Kai Judin, Boliden Kokkola Oy, kehityspäällikkö Seppo Jounela, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, terässulaton vastaava mestari Ahti Kotajärvi, Outokumpu Stainless Oy, Tornio, strategiajohtaja Taneli Salervo, Outotec Oyj, Espoo, tuotepäällikkö Johan Backman, Ovako Imatra Oy Ab ja kehityspäällikkö Tapani Koivuranta, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna.

Palkinnot luovutettiin Helsingissä 8.12.2015.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Metallinjalostajat ry
puh. 043 825 7642, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Perustelut palkinnonsaajittain:
 

Kai Judin - käyttöinsinööri, Boliden Kokkola Oy

Kai Judin aloitti työuransa Kokkolan laboratoriossa vuonna 1970. Hän työskenteli laboranttina 20 vuotta, erikoistuen sähkökemiallisiin mittauksiin. Hän kouluttautui insinööriksi 1990 ̶ 1994, opiskellen talvet ja työskennellen kesät sinkkipuhdistamolla soveltamassa talven aikana opittua ja kartuttamassa jo ennestäänkin vahvaa käytännön kokemustaan.

Kai Judin on suunnitellut ja toteuttanut monia merkittäviä parannuksia liuospuhdistuksen kiitoaineen erotukseen ja prosessin ohjaukseen. Nämä ratkaisut ovat osaltaan nostaneet kyseisen prosessin yhdeksi maailman tehokkaimmista sinkin puhdistusprosesseista.

Kai Judin on osoittanut koko työuransa aikana suurta kiinnostusta metallien jalostusta ja erityisesti metallien kemiaa kohtaan. Tämä näkyy haluna ymmärtää syvällisesti sinkin jalostusprosessin ilmiöiden taustaa ja metallien käyttäytymistä prosessin eri vaiheissa. Hänen kiinnostuksensa näkyy myös pitkäjänteisenä henkilökohtaisena panostuksena oman osaamisen kehittämiseen. Judinin pitkä työura on oiva esimerkki elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja merkityksestä työelämässä.

 

Seppo Jounela - kehityspäällikkö, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Seppo Jounela on tullut Outokumpu Mining Servicen palvelukseen vuonna 1979. Vuodesta 2008 hän on työskennellyt Norilsk Nickel Finland Oy:n ja myöhemmin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n palveluksessa kehityspäällikkönä.

Seppo Jounela on saavuttanut tunnustusta maailmanlaajuisesti arvostettuna rikastustekniikan asiantuntijana toimiessaan sekä kotimaisten että ulkomaisten kaivosprojektien parissa. Käytännönläheisellä ja ratkaisukeskeisellä lähestymistavallaan hän on onnistunut parantamaan useiden prosessien suorituskykyä. Hänen innovatiivisuutensa on johtanut monen keksinnön syntymiseen, joista osa on myös patentoitu.

Seppo Jounela on suhtautunut työhönsä tinkimättömästi ja haasteille omistautuen. Hänen työnsä tulokset ovat auttaneet rakentamaan kestävää pohjaa suomalaiselle metallinjalostukselle.

 

Ahti Kotajärvi - terässulaton vastaava mestari, Outokumpu Stainless Oy, Tornio

Ahti Kotajärvi on koulutukseltaan teknikko, ja hän on aloittanut Outokummulla vuonna 1975.  Työuran alussa hän toimi korjaamon työnjohtajana ja siirtyi vuonna 1977 terässulatolle vuorotyönjohtajaksi.Terässulaton vastaavana mestarina hän toimi yli 30 vuotta. Kotajärvellä on poikkeuksellisen laaja-alainen käytännön kokemus terässulaton toiminnoista viideltä eri vuosikymmeneltä.

Vastaavan mestarin työnkuvan merkittävin asia on työntekijöiden henkilöstöasioiden hoitaminen. Kotajärvi on omalla toiminnallaan niin työntekijöiden rekrytoinnissa, perehdytyksessä kuin päivittäisten asioiden hoidossa ollut rakentamassa Tornion terässulaton Me-henkeä ja osaamista. Nyt Tornion sulatot kuuluvat Euroopan ja maailman parhaimmistoon ruostumattoman teräksen alalla.

Ahti Kotajärvi on arvostettu alaisten, kollegojen ja esimiesten silmissä, hän on sitoutunut työhönsä ja tarttuu asioihin kuin asioihin. Hän kantaa vastuunsa tinkimättä, tekee mitä on luvannut ja häneen voi aina luottaa. Kotajärvi on valmis auttamaan, eikä hän panttaa tietoa, hän on maalaisjärjellä varustettu toiminnanmies.

 

Taneli Salervo - strategiajohtaja, Outotec Oyj, Espoo

Taneli Salervo on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja valmistunut TKK:n Vuoriteollisuusosastolta vuonna 1980. Hänen lähes 40 vuoden monipuolinen työuransa alkoi tutkimusinsinöörinä Porin tutkimuskeskuksessa, jossa hän kehitti mineraalikuitujen valmistamista kuonamateriaaleista.

Vuosien saatossa työtehtävät ovat vieneet hänet mm. Laosiin ja Espanjaan toteuttamaan vaativia kansainvälisiä laitostoimituksia yhteistyössä projektihenkilöstön, laitetoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa. Häntä arvostetaan ammattimaisena projektijohtajana, joka osaa jakaa hankkeen osaprojekteihin, ja taas koota ne varmaotteisesti laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Taneli Salervon monipuolinen kokemus on kehittänyt hänen analyyttisiä ratkaisutaitojaan, joita hän on voinut hyödyntää niin myynnissä, teknologioiden tutkimus- ja kehitystyössä kuin liiketoiminnan strategiatyössä. Salervon kollegat arvostavat hänen inhimillistä johtajuuttaan ja syvää ammatillista osaamista. Hän on erinomainen roolimalli nuoremmille Outotecin asiantuntijoille. Hän on myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden arvostama metallurgi ja projektien luotettava toteuttaja.

 

Johan Backman - tuotepäällikkö, Ovako Imatra Oy Ab

Johan Backman on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tullut yhtiön palvelukseen tutkimusinsinööriksi Imatran terästehtaalle vuonna 1977. Hän on sittemmin toiminut Imatran markkinointiosastolla mm. vientipäällikkönä, asiakaspalveluinsinöörinä sekä tuotepäällikkönä. Backman on nimitetty asiantuntijaksi Ovakon liiketoiminta-alue Smeboxin tekniseen asiakaspalveluun Ruotsissa 1.9.2015 alkaen, jolloin hänen 38-vuotinen työuransa Imatran terästehtaalla päättyy.

Johan Backman on osoittanut työssään kokonaisnäkemystä, monipuolista osaamista ja tarkkuutta. Hän on sitoutunut työhönsä ja toimii vastuuntuntoisesti ollen erinomainen linkki asiakkaiden, myynnin, laadun ja tuotannon välillä. Backmanin erityisvahvuus on asiakaslähtöinen toiminta ja hän onkin saavuttanut laajan asiakaspiirin luottamuksen ja kunnioituksen asiantuntijuudellaan ja henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan. Hänen monien eri kielten erinomainen taitamisensa on yksi näistä.

Johan Backman on asiantuntemuksellaan ja toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Imatran terästehtaan pitkäaikaisten ja uusien asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Hänen osaamistaan arvostetaan tehtaan eri osastoilla suuresti.

 

Tapani Koivuranta - kehityspäällikkö, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna

Tapani Koivuranta on työskennellyt yli 20 vuotta putkituotannon kehitystehtävissä. Diplomi-insinööri on suurella innokkuudella ja innovatiivisuudella keskittynyt erityisesti rullamuovauksen teorian kehittämiseen ja sen siirtämiseen käytännöksi valmistuslinjoilla.

Tapani Koivurannan osaaminen on mahdollistanut useiden asiakaskohtaisten erityispoikkileikkausten valmistamisen tehokkaasti ja laadukkaasti. Hänen kustannustehokkaiden suunnitelmiensa avulla on jo onnistuneesti synnytetty yli 300 asiakaskohtaista tuotetta. Hyvin usein vaikeimpien tuotteiden valmistuksen sisäänajossa Koivuranta on itse aina linjalla tekemässä säätöjä ja opettamassa näiden tuotteiden valmistusta. Hänellä on lähes legendaarinen maine putkilinjojen valmistajien parissa huippuasiantuntijana.

Koko uransa ajan Tapani Koivuranta on työskennellyt ahkerasti tavoitteiden saavuttamiseksi ja asioiden parantamiseksi sekä jakanut tietoaan ja asiantuntemustaan laajalti eikä ole koskaan luovuttanut ennen kuin ongelmat on saatu ratkaistua.