Matemaattisen ajattelun osaajia tarvitaan lisää

19.4.2017 klo 10.24

Diplomi-insinöörien koulutusohjelmiin hakeneiden määrä tippui Suomessa yli viidenneksen vuosina 2013–2016. Käänne parempaan näyttää kuitenkin tapahtuneen tänä keväänä, kun tekniikan alan hakijoiden määrä nousi 15 %.

Diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinnassa useat teknilliset alat nostivat suosiotaan hakijoiden keskuudessa. Muun muassa Aalto-yliopiston tekniikan alan hakukohteisiin oli 5 656 hakijaa, joka tarkoittaa 11 % kasvua ensisijaisten hakijoiden määrässä edellisvuoteen verrattuna. Tampereen teknilliseen yliopistoon haki 4180 hakijaa, joka on 18 % enemmän kuin vuonna 2016. Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakijamäärä kasvoi 16 %.

Metallinjalostajia erityisesti kiinnostavissa hakukohteissa on niin ikään nähtävissä piristymisen merkkejä. Esimerkiksi Oulun yliopistossa sekä prosessi- että konetekniikassa (sis. metallurgian) hakijoiden määrä kasvoi noin viidenneksellä. Tampereen teknillisen yliopiston materiaalitekniikan koulutus onnistui hakijoiden houkuttelussa Ouluakin paremmin, hakijoiden määrä lisääntyi lähes 29 %.
 

Pitkä matematiikka on pääsylippu yliopistoon ja tulevaisuuden ammatteihin

Lukiolaisten vähentynyt pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelu on vähentänyt tekniikan alalle hakeutumista. Pitkällä tähtäimellä tämä hankaloittaa lahjakkaiden opiskelijoiden hakeutumista tekniikan opintoihin sekä asiantuntijoiden rekrytointia yrityksiin. Teknologiateollisuus on herättänyt keskustelua mm. matematiikan pakollisuuden puolesta ylioppilaskirjoituksissa sekä tukenut monin tavoin matemaattis-luonnontieteellistä koulutusta peruskouluissa ja lukioissa. Lue lisää täältä.