Lakko aiheuttaa mittavat vahingot metallien jalostajille ja koko yhteiskunnalle

17.9.2015 klo 13.19

Suomessa toimivat metallien jalostusyritykset työllistävät suoraan 15 300 ja epäsuorasti noin 20 000 suomalaista. Alan yritysten liikevaihto Suomessa on noin 9,2 miljardia euroa, ja niiden Suomeen maksamat verotulot ovat tärkein yksittäinen tulonlähde useille tehdaspaikkakunnille kuten Hämeenlinnan, Pori-Harjavallan, Oulun ja Kemi-Tornion seuduille.

Metallinjalostusteollisuus toimii täysin globaaleilla markkinoilla, joissa tuotteiden hinta ja kysyntä määräytyvät Suomen ulkopuolisista tekijöistä. Yritysten asiakkaat vertaavat Suomessa toimivien yritysten tuotteita muualla valmistettuihin tuotteisiin jatkuvasti. Pienikin häiriö toiminnassa saattaa johtaa Suomessa valmistetun tuotteen hylkäämiseen ja korvaamiseen muualla valmistetulla tuotteella.

Tuotannon menetyksien ohella lakko vaikuttaa maineeseemme asiakkaiden silmissä. Luotettavuus eli toimitusvarmuus ja -täsmällisyys ovat tärkeitä kilpailuetuja tulevia kauppoja ajatellen ja näihin lakolla on negatiivinen vaikutus.

Kannattaisi miettiä suomalaisia vähemmän vahingoittava mielenilmaustapa

Metallinjalostajat ry on arvioinut että 18.9. järjestettävän mielenilmaisun välittömät menetykset nousevat noin 16 miljoonaan euroon, osin siitä syystä, että tehtaiden alas- ja ylösajoon menee useita päiviä. Vertailun vuoksi todetaan, että tällä summalla yritykset voisivat palkata 320 henkilöä vuodeksi töihin.

Metallien jalostajien kannalta on vaikea ymmärtää, kuinka näin mittava itse aiheutettu yhteiskunnallinen menetys edesauttaa Suomen ongelmien ratkaisussa. Nykyisessä markkina- ja taloustilanteessa olisi palkansaajia, yrityksiä ja julkista sektoria vahingoittavan mielenilmaisun sijaan toivottavaa esittää konkreettisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja Suomen nopeasti heikkenevän taloustilanteen hoitamiseksi. Eri näkemykset voidaan varmasti tehdä selväksi muillakin, vähemmän haitallisilla keinoilla. Ratkaisut löytyvät vain yhteisymmärryksessä keskustelemalla.

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen, toimitusjohtaja, Metallinjalostajat ry
Puh. 043 825 7642

 

Metallinjalostajat ry on Suomessa toimivan, teräksiä ja muita metalleja valmistavan ja muokkaavan sekä niiden jalostukseen liittyviä teknologioita kehittävän ja markkinoivan teollisuuden toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää metallien jalostuksen toimintaedellytyksiä läheisessä yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Suomen metallien jalostajat toimivat avoimilla, globaaleilla markkinoilla kaikilla mantereilla.

Toiminnassa korostuvat monipuolinen osaaminen ja innovatiivisuus. Metallien jalostusyritysten liikevaihto Suomessa on noin 9,2 mrd. euroa ja ne työllistävät Suomessa noin 15 300 henkilöä (2014).

Jäsenyrityksiä on kuusi: Boliden (Boliden Harjavalta Oy ja Boliden Kokkola Oy), Norilsk Nickel (Norilsk Nickel Harjavalta Oy), Outokumpu-konserni, Outotec-konserni, Ovako (Ovako Imatra Oy Ab) ja SSAB.